TWINNING PROJEKAT

Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu evropskih integracija
The European Union’s IPA Programme for Bosnia and Herzegovina

Infomativni letak o Twinning projektu

Ostvareni rezultati projekta

Zajednička izjava kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednika Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Koncept mehanizma saradnje parlamenata u Bosni i Hercegovini u poslovima vezanim za proces integracija u Evropsku uniju

Uloga parlamenata u procesu pristupanja EU - letak
Uloga parlamenata u procesu pristupanja EU - plakat
Uloga parlamenata u procesu pristupanja EU - prezentacija
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcij
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)