ŠTA JE TWINNING?


To je sredstvo saradnje između javne uprave u zemlji korisnici i odgovarajuće institucije u nekoj od zemalja članica EU. Cilj mu je unapređivanje/modernizacija institucije u zemlji korisnici projekta putem edukacije, reorganizacije odnosno usklađivanja zakonske regulative sa normama i standardima Evropske unije, te njeno provođenje. Jedno od osnovnih obilježja je koncept obaveznih rezultata: i korisnik i partner iz EU se obavezuju da djeluju u cilju ostvarenja dogovorenog rezultata. 

Twinning projekte finansira Evropska komisija. Zemlja koja je partner korisnik doprinosi projektu putem obezbjeđivanja ljudskih resursa, prostorija i opreme, te lokacija za održavanje edukacije.

Državni službenici institucija zemlje članice EU koje učestvuju u projektu pružaju tehničku pomoć instituciji zemlje korisnice projekta. Uobičajeno je da jedan od njih, stalni savjetnik na projektu, boravi u zemlji korisnici svo vrijeme trajanja projekta, ali će na ovom projektu koji se odnosi na parlamente u BiH dodatna tri stalna eksperta iz zemlje članice (rukovodioci komponenti projekta) pružati stalnu pomoć s obzirom da se u ovom posebnom slučaju radi o četiri institucije korisnice projekta.

Kod twinning projekta koji se tiče parlamenata postoji još jedna prednost za institucije koje učestvuju u projektu: veća politička posvećenost procesu integracija se može postići na obje strane – kod zemlje korisnice i Evropske unije – na osnovu produbljivanja međusobnog razumijevanja i jačanja političke saradnje.

Ukoliko želite više saznati o pomoći EU u vidu twinninga molimo pogledajte interent stranicu:  http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcij
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)