Ciljevi projekta

Rezultati koje je potrebno ostvariti u okviru projektnih komponenti

Rezultat 1 – Jedinice za EU su u stanju pružiti administrativnu podršku strateškom vodstvu (funkcijama parlamenata u oblasti kontrole i provjere) te pripremiti stavove parlamenata i organizirati aktivnosti i događaje u cilju pružanja informacija u vezi s pitanjima pristupa u EU:

 • Podrezultat 1.1: Podrška osoblju jedinica za EU u cilju intenziviranja njihovih aktivnosti (organiziranje događaja, priprema prateće dokumentacije i analiza, komunikacija s partnerima iz EU, radno okruženje koje je u stanju pružiti podršku svim aktivnostima parlamenata koji su u vezi s EU)
 • Podrezultat 1.2: Podrška primjeni i redovnom ažuriranju akcionih planova parlamenata za evropske integracije
 • Podrezultat 1.3: Doprinos pripremi i primjeni akcionih planova parlamenata za komuniciranje o EU

Rezultat 2 – Doprinos uspostavljanju mehanizma saradnje u poslovima evropskih integracija uz osiguravanje njegove redovne primjene  među jedinicama za EU.

 • Podrezultat 2.1: Podrška funkcioniranju mehanizma saradnje u poslovima evropskih integracija
 • Podrezultat 2.2: Podrška osnaživanju uloge komisija nadležnih za pitanja evropskih integracija
 • Podrezultat 2.3: Podrška povećanju angažiranosti stalnih komisija u izvršavanju zadataka vezanih za evropske integracije

Rezultat 3 – Unapređenje kapaciteta nadležnih administrativnih struktura, u saradnji s nadležnim strukturama izvršne vlasti, u cilju pružanja stručne podrške provjeri usklađenosti i pripremi izmjena i dopuna u standardnom postupku usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU:

 • Podrezultat 3.1: Edukacije i obuke na radnom mjestu u cilju unapređenja aktivnosti usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU
 • Podrezultat 3.2: Podrška unapređenju aktivnosti parlamenata u oblasti pripreme i izrade propisa

Rezultat 4 – Zajednički akcioni plan za kantonalne skupštine usmjeren na osnaživanje njihove uloge u procesu evropskih integracija te razrada i provedba njihove angažiranosti.

 • Podrezultat 4.1: Razrada i uvođenje zajedničkog akcionog plana za kantonalne skupštine koji je usklađen s Akcionim planom FBiH u cilju osnaživanja njihove uloge u procesu evropskih integracija i njihovog angažmana.
 • Podrezultat 4.2: Provedba programa obuke za kantonalne skupštine u cilju osnaživanja njihove uloge u procesu evropskih integracija.

Način provedbe Twinning projekta 

Twinning projekti moraju pružiti institucijama korisnicama konkretne, operativne vještime i znanja u vezi s aktivnostima parlamenata i procesu evropskih integracija. Stoga, nakon detaljne procjene trenutne situacije, razradit će se smjernice i preporuke za uspostavljanje novih ili unapređenje postojećih struktura, procedura i metoda, čime će doći do uvođenja ili osnaživanja evropskih standarda u radu parlamenata Bosne i Hercegovine.

U cilju učinkovite razmjene najboljih praksi iz EU u mnogim oblastima rada parlamenata te pružanja svih relevantnih informacija u vezi s procesom evropskih integracija, organizirat će se opće i specifične edukacije (na radnom mjestu), radionice, konsultacije, okrugli stolovi, studijske posjete, stažiranje i obuke, kao i niz različitih komunikacijskih aktivnosti s ciljem unapređenja uloge parlamenata BiH u podizanju svijesti o pitanjima povezanim s evropskim integracijama. 

Učesnici iz BiH 

 • članovi parlamenata iz Bosne i Hercegovine, 
 • administracije parlamenta u Bosni i Hercegovini,
 • članovi i administracije kantonalnih skupština iz Federacije Bosne i Hercegovine
 • predstavnici pozvanih vladinih i nevladinih organizacija.

Učesnici iz zemalja članica EU 

Projekat provodi Kabinet Narodne skupštine Mađarske, Administrativna služba Parlamenta Austrije te Stručna služba Hrvatskog sabora. Pored toga, pozvani su i stručnjaci iz sedam parlamentarnih domova pet drugih zemalja članica EU (Belgija, Češka Republika, Francuska, Portugal, Slovačka), kako bi na osnovu najboljih evropskih praksi utvrdili najprikladnije strukture i procedure za parlamente BiH. Sveukupno više od šezdeset stručnjaka iz zemalja članica Evropske unije provest će aktivnosti u okviru četiri projektne komponente.