Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju Brčko distrikta

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta (odnosno, Ured gradonačelnika) nadležno je za usklađivanje pravnih propisa na nivou vlade. 

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju priprema mišljenje o usklađenosti nacrta zakona ili podzakonskih akata s internim pravnim propisima i s propisima EU. Većinu nacrta zakona priprema Ured gradonačelnika, što znači da i tabele i mišljenja o usklađenosti nacrta zakona s propisima EU pripremaju nadležni odjeli, a provjerava ih Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju Ureda gradonačelnika. Ovaj Odjel priprema mišljenja o usklađenosti nacrta zakona koje pripremaju drugi odjeli i zastupnici u Skupštini Brčko distrikta s propisima EU. 

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju Brčko distrikta