Parlament Austrije

Jačanje parlamentarne administracije i praćenje procesa pristupanja zemalja zapadnog Balkana Evropskoj uniji jedan je od prioriteta Parlamenta Austrije.

Parlament Austrije veoma je posvećen svom angažmanu u regiji zapadnog Balkana. Ovaj Parlament započeo je saradnju sa Evropskim fondom za Balkan (EFB) na uspostavljanju novog programa stipendiranja pod nazivom „EFB stipendije u Parlamentu Austrije“. Na osnovu EFB-ovog 10-godišnjeg Programa stipendija za vladine službenike, ovaj novi program koji organizira i finansira EFB je usmjeren na službenike nacionalnih parlamenata šest zemalja zapadnog Balkana. Parlament Austrije se ponudio da bude institucija domaćin stipendistima koje je EFB odabrao putem javnog poziva i stoga je prvi nacionalni parlament koji je ostvario saradnju sa EFB-om na takav način. Aktuelni Twinning projekat služi kao još jedna prilika za produbljivanje parlamentarne saradnje na administrativnom nivou.

U provedbi ovog Twinning projekta zastupljena su ne samo iskustva iz domova sa saveznog parlamentarnog nivoa (Nacionalno vijeće i Savezno vijeće) stečena u posljednje 24 godine u zakonodavnom procesu EU, već i iskustva pokrajinskih parlamenata (Landtage), u zavisnosti od potreba korisnika, a posebno kantonalnih skupština. Pored toga, snažna uloga Austrije u povezivanju regije i njeno duboko razumijevanje trenutnog procesa proširenja u vezi sa zemljama zapadnog Balkana čine njeno učešće posebno značajnim.

U parlamentarnom Twinning projektu u BiH Parlament Austrije učestvuje kao mlađi partner u konzorciju za provedbu projekta.

Parlament Austrije