Šta je twinning

Twinning projekat pod nazivom "Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija"

Koncept i cilj

Strateška misija ovog Twinning projekta je osnaživanje kapaciteta Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (PFBiH), Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) te Skupštine Brčko Distrikta (SBD), kao i kantonalnih skupština u okviru izvršavanja zadataka vezanih za evropske integracije i provedbu odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) potpisanog između EU i BiH.

Ovaj Twinning projekat zasniva se na rezultatima ostvarenim u okviru prethodna dva Twinning projekta, odnosno Twinning projekta pod nazivom „Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u Evropsku uniju“ (2014-2016), koji je također provela Narodna skupština Mađarske u saradnji s Narodnom skupštinom Francuske i koji je obuhvatio veliki broj oblasti s ciljem osnaživanja zakonodavnih i administrativnih kapaciteta parlamenata BiH te osnaživanja njihove uloge u procesu evropskih integracija; i Twinning Light projekta pod nazivom „Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata BiH“ (2017) koji je provela Narodna skupština Mađarske, a koji je bio usmjeren na 1) pružanje podrške u procesu uspostavljanja i funkcioniranja jedinica za EU u parlamentima BiH i 2) procjenu potreba kantonalnih skupština u kontekstu evropskih integracija.

Ovaj projekat, sa ukupnim budžetom u iznosu od 2,3 miliona EUR, finansira se u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA) čiji je cilj pružanje konkretne finansijske pomoći zemljama kandidatima ili potencijalnim kandidatima za članstvo u EU.

Obim i struktura projekta

Twinning projekat obuhvata četiri velike oblasti definirane kao „komponente“, i to:

1. Unapređenje kapaciteta jedinica za EU u parlamentima BiH 
2. Osnaživanje saradnje između parlamenata BiH po pitanjima evropskih integracija 
3. Unapređenje kapaciteta parlamentarnih administracija u oblasti usklađivanja zakonodavstva 
4. Razvoj kapaciteta kantonalnih skupština
Svaka od prethodno navedenih komponenti podijeljena je u nekoliko oblasti koje se bave konkretnim pitanjima, odnosno na „potkomponente“.

Šta je Twinning program? (EC)