Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Direkcija za evropske integracije je centralna institucija koja učestvuje u procesu usklađivanja pravnih propisa s propisima EU.

Kada DEI potvrdi usklađenost nacrta zakona na državnom nivou s odgovarajućim propisima EU, odobreni prijedlog propisa može se proslijediti Vijeću ministara na usvajanje i Parlamentarnoj skupštini kao vladin prijedlog zakona. Kada je u pitanju usaglašavanje pravnih propisa, Sektor za usklađivanje pravnog sistema BiH s pravnom stečevinom EU vrši pripremne zadatke za Vladu. Ovaj sektor pruža stručnu i tehničku pomoć ministarstvima i drugim upravnim tijelima tako što vrši „kontrolu kvaliteta“ svakog predloženog propisa u odnosu  na njegovu usklađenost s odgovarajućim propisima EU. Kontrola se vrši prije nego što se prijedlog pošalje na usvajanje u Parlamentarnoj skupštini BiH kao inicijativa Vijeća ministara..

Direkcija za evropske integracije