Parlamentarna skupština BiH

Parlamentarna skupština BiH (PSBIH) je dvodomno zakonodavno tijelo na državnom nivou sa sjedištem u Sarajevu. 

Zakonodavne nadležnosti Parlamentarne skupštine koje su utvrđene Ustavom obuhvataju sljedeća područja politike:
(1)    vanjska politika,
(2)    vanjskotrgovinska politika,
(3)    carinska politika,
(4)    monetarna politika,
(5)    finansiranje institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine,
(6)    politika i reguliranje pitanja imigracije, izbjeglica i azila,
(7)    provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivičnopravnih propisa, uključujući odnose s Interpolom,
(8)    uspostavljanje i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacijskih sredstava,
(9)    reguliranje međuentitetskog transporta,
(10)    kontrola zračnog saobraćaja.
Međutim, u posljednjoj deceniji nekoliko dodatnih nadležnosti prebačeno je na državni nivo, od kojih je najznačajnija odbrana.

Entiteti Bosne i Hercegovine su upravno-teritorijalne jedinice sa velikim stepenom autonomije. Prema članu III.3 Ustava Bosne i Hercegovine, sve vladine funkcije i ovlaštenja koja nisu ovim Ustavom izričito povjerena institucijama Bosne i Hercegovine pripadaju entitetima. Takva podjela nadležnosti u praksi znači da odgovornost za većinu pitanja relevantnih za svakodnevni život građana leži na entitetima. Neke od nadležnosti entitetskih vlada i parlamenata: provođenje zakona, socijalna politika, zdravstvo, obrazovanje, trgovina, privreda, rudarstvo, poljoprivreda i čitav niz ostalih ekonomskih nadležnosti.
 

Parlamentarna skupština BiH