Narodna skupština Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) je jednodomni parlament Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci čiji članovi se biraju na direktnim izborima. 

RS je manji entitet Bosne i Hercegovine u kojem prevladava srpsko stanovništvo i gdje najveći dio entitetskih nadležnosti leži na Vladi i parlamentu RS. Pored NSRS postoji i Vijeće naroda s pravom veta koje nadgleda odluke koje donosi NSRS kako bi se obezbijedila zaštita ustavom zagarantovanih prava konstitutivnih naroda.

Narodna skupština Republike Srpske