Delegacija Evropske unije u BiH

Kratak opis zadataka i projekata Delegacije Evropske unije u BiH

Misija

Dvadeset i sedam država članica Evropske unije u potpunosti i čvrsto podržava evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine kao buduće članice Evropske unije, u skladu sa Solunskom deklaracijom iz 2003. godine.  Zajedno s međunarodnim partnerima, cilj EU je da se Bosna i Hercegovina podrži i učvrsti kao stabilna i kredibilna zemlja koja ima miroljubivu saradnju sa svojim susjedima i koja je nepovratno na putu ka članstvu u EU. Članstvo Bosne i Hercegovine u EU je čvrsto povezano sa suverenitetom, jedinstvom i teritorijalnim integritetom zemlje.

Partnerstvo u ime Bosne i Hercegovine je trojako. Prvo, u građanima Bosne i Hercegovine koji su glavna motivacija i korisnici evropskih integracija. Drugo, u institucijama Bosne i Hercegovine na svim nivoima. Treće, u civilnom društvu zemlje, uključujući nevladine organizacije, akademsku zajednicu, poslovnu zajednicu, političke stranke i udruženja koja se bave posebnim interesima.

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini je jedna od više od 130 delegacija širom svijeta. Njena uloga u Bosni i Hercegovini prvenstveno je usmjerena na:

•    predstavljanje, objašnjavanje i primjenu politike EU;
•    analizu i izvještavanje o politikama i kretanjima u zemlji; i
•    vođenje pregovora u skladu sa svojim mandatom.

Funkcionira pod rukovodstvom visokog predstavnika Unije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku / potpredsjednika Komisije. Promovira interese EU koji su ugrađeni u zajedničkim politikama koje, između ostalog, obuhvataju vanjske poslove i sigurnosna pitanja, trgovinu, poljoprivredu, ribarstvo, okoliš, saobraćaj, zdravstvo i sigurnost. Igra ključnu ulogu u realizaciji vanjske finansijske pomoći EU. Ova pomoć odnosi se na sredstva koja se dodjeljuju iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije

TSpecijalni predstavnik Evropske unije (EUSR) dobio je mandat od Vijeća Evropske unije da radi na jačanju političke podrške EU ciljevima njene politike u BiH: ‘Napredovanje BiH u Procesu stabilizacije i pridruživanja, s ciljem ostvarivanja stabilne, održive, miroljubive i multinacionalne BiH, koja potpuno i miroljubivo sarađuje sa svojim susjedima u regionu’.

EUSR daje savjete i podršku u političkom procesu institucijama na svim nivoima, s ciljem postizanja veće dosljednosti i koherentnosti svih političkih, ekonomskih i evropskih prioriteta – naročito u domenu vladavine prava i reforme sektora sigurnosti.

Delegacija Evropske unije i Kancelarija specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini imaju terenska predstavništva u Banjaluci, Brčkom i Mostaru.
 

Projekti Evropske unije u BiH

EU u BiH - FACTOGRAPH

Kontakt