Novosti i događaji

Završna ceremonija Twinning projekta “Podrška EU parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija”
18. Oktobar 2021
Twinning projekat je zvanično završen 18. oktobra 2021. godine u prisustvu predsjednika parlamenata iz BiH i zemalja članica EU. Twinning projekat je provela Narodna skupština Mađarske u konzorciju s Parlamentom Austrije i Hrvatskim s ...
Pročitaj više
Konferencija predsjedavajućih kantonalnih skupština u Bosni i Hercegovini
02. Juli 2021
Sastanak Konferencije predsjedavajućih kantonalnih skupština u Bosni i Hercegovini održan u Neumu 1. jula 2021. godine uz učešće predsjedavajućih svih deset kantonalnih skupština Federacije Bosne i Hercegovine i predsjedavajućeg Doma n ...
Pročitaj više
Online međuparlamentarna konferencija o ekonomskim pitanjima evropskih integracija
23. Mart 2021
Twinning projekat organizirao online međuparlamentarnu konferenciju komisija koje se bave ekonomskim poslovima uz učešće predsjedavajućih i članova relevantnih komisija iz država članica Evropske unije koje provode projekat, odnosno Au ...
Pročitaj više
Međuparlamentarna online konferencija stalnih komisija za poljoprivredu
11. Mart 2021
Twinning projekat je organizirao međuparlamentarnu online konferenciju komisija za poljoprivredu, na kojoj su učestvovali predsjedavajući i članovi relevantnih komisija iz zemalja članica EU koje provode projekat, Austrije, Hrvatske i ...
Pročitaj više
Međuparlamentarna online konferencija stalnih parlamentarnih komisija koje se bave poslovima EU
16. Februar 2021
Twinning projekat je organizirao međuparlamentarnu online konferenciju komisija koje se bave poslovima EU, na kojoj su učestvovali predsjedavajući i članovi relevantnih komisija iz zemalja članica EU koje provode projekat, Austrije, Hr ...
Pročitaj više
Predsjedavajući parlamenata u BiH potpisali Zajedničku izjavu o pružanju podrške Planu prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija
05. Februar 2021
Najveći politički forum u okviru parlamentarnog mehanizma saradnje u BiH, Konferencija predsjedavajućih parlamenata u BiH, održan je 5. februara 2021. godine u Mostaru kako bi se razgovaralo o Planu prioriteta za parlamente u BiH za ub ...
Pročitaj više
Twinning projekat organizirao i održao  radionice na temu prenošenja pravne stečevine EU za parlamente u BiH
14. Decembar 2020
Sarajevo/Banja Luka, oktobar 2019 – novembar 2020. godine • Za osoblje sva četiri parlamenta u BiH organiziran je niz radionica o primjerima iz prakse u oblasti prijenosa pravne stečevine Evropske unije u domaće zakonodavstvo. U period ...
Pročitaj više
Twinning projekat organizirao edukacije i obuke na radnom mjestu za osoblje sva četiri parlamenta u BiH
01. Decembar 2020
Sarajevo/Banja Luka/Brčko, oktobar 2019 – decembar 2020. godine • Niz edukacija i obuka na radnom mjestu održan je u parlamentima u BiH u okviru Twinning projekta. Ovim događajima prisustvovali su članovi osoblja parlamenata kojima je ...
Pročitaj više
Eksperti Twinning projekta održali sastanke i radionice sa zastupnicima i članovima stručnih službi kantonalnih skupština
05. Oktobar 2020
Sarajevo/Bihać/Goražde/Mostar/Orašje/Široki Brijeg/Tomislavgrad/Travnik/Tuzla/ Zenica - septembar 2019 – septembar 2020. godine • U okviru četvrte komponente Projekta koja je usmjerena na ulogu kantonalnih skupština u procesu evropskih ...
Pročitaj više
Početak implementacije Twinning projekta - Podrška EU parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija
27. Juni 2019
Sarajevo, juni 2019. godine • Zvanični početak provedbe Twinning projekta pod nazivom „Podrška EU parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija“ obilježen je 27. juna 2019. godine u Velikoj sali Parlamentarne sku ...
Pročitaj više