Eksperti Twinning projekta održali sastanke i radionice sa zastupnicima i članovima stručnih službi kantonalnih skupština

U okviru četvrte komponente koja je usmjerena na ulogu kantonalnih skupština u procesu evropskih integracija, tim eksperata Twinning projekta iz zemalja članica EU organizirao je ukupno 11 radionica u svim kantonalnim skupštinama i Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od septembra 2019. do septembra 2020. godine. Uporedo s ovim događajima održani su i sastanci s rukovodstvom i članovima stručnih službi kantonalnih skupština. Na osnovu sastanaka i radionica, tim eksperata Twinning projekta iz zemalja članica EU izradio je Zajednički akcioni plan za kantonalne skupštine.

S obzirom na ustavno uređenje Bosne i Hercegovine i njenu decentraliziranost, uloga kantonalnih skupština u kontekstu evropskih integracija je od velikog značaja za cjelokupan proces. Tim eksperata Twinning projekta iz zemalja članica EU organizirao je obuke u svim kantonalnim skupštinama za političke predstavnike i članove stručnih službi. Obuke su imale za cilj predstaviti ulogu kantonalnih skupština u procesu evropskih integracija. Ovim događajima su prisustvovali predstavnici Direkcije za evropske integracije BiH koji su s učesnicima podijelili svoja stručna znanja. Na obukama je dat cjelovit pregled prave uloge kantonalnih skupština u kontekstu evropskih integracija.


Tim eksperata Twinning projekta iz zemalja članica EU održao je konsultativne sastanke s predstavnicima političkog i administrativnog nivoa svih kantonalnih skupština kako bi dobio jasniji pregled izazova s kojim se oni susreću u kontekstu evropskih integracija. Kantoni imaju veoma važnu ulogu u ovom procesu, a napredak je moguće ubrzati ukoliko njihove skupštine djeluju u okviru jednog zajedničkog akcionog plana. Stoga je tim eksperata Twinning projekta izradio Zajednički akcioni plan za kantonalne skupštine te ga je potom i predstavio kantonalnim skupštinama.