Korisnici projekta

 Opis institucionalnog uređenja BiH

Opis parlamentarnih subjekata [ Preuzeti ovdje ]

Parlamentarna skupština BiH

Parlamentarna skupština BiH (PSBIH) je dvodomno zakonodavno tijelo na državnom nivou sa sjedištem u Sarajevu. 
(Pročitaj više)

Parlament Federacije BiH

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (PFBiH) je dvodomni parlament Federacije Bosne i Hercegovine, većeg entiteta koji pokriva 51% teritorije BiH i u kojem većinsko stanovništvo čine Bošnjaci i Hrvati.
(Pročitaj više)

Narodna skupština Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) je jednodomni parlament Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci čiji članovi se biraju na direktnim izborima. 
(Pročitaj više)

Skupština Brčko Distrikta 

Skupština Brčko Distrikta (SBD) je jednodomni parlament koji predstavlja narode neutralne jedinice lokalne samouprave Brčko Distrikta, pod suverenitetom Bosne i Hercegovine.
(Pročitaj više)