Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije

U administrativnoj službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine postoje dva osnovna tijela koja su uključena u proces usklađivanja pravnih propisa s propisima EU. 

Prvi je Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU. Ovaj odjel sarađuje s imenovanim koordinatorima za EU (državni službenici) koji su zaposleni u ministarstvima u okviru Vlade FBiH. Ured je primarno usmjeren na pregled nacrta zakonskih akata/podzakonskih akata prije nego što se proslijede Vladi FBiH, a u smislu njihove usklađenosti s pravnom stečevinom EU, Ustavom FBiH i pravnim sistemom FBiH.

Drugo tijelo Vlade FBiH, Ured Vlade FBiH za evropske integracije, uspostavljen je krajem 2013. godine (Uredba o Uredu Vlade FBiH za evropske integracije, objavljena u Službenim novinama FBiH 13. novembra 2013. godine, br. 89/2013). Ovaj Ured Vlade Federacije ima imenovanog direktora i minimalan broj članova osoblja koje čini nekoliko stručnih savjetnika. Dalji razvoj ureda i upošljavanje dodatnog kvalificiranog osoblja zavisi od odluka Vlade FBiH. Podzakonski akti ureda su pripremljeni u januaru 2014. godine.

Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije