Skupština Brčko distrikta

Skupština Brčko Distrikta (SBD) je jednodomni parlament koji predstavlja narode neutralne jedinice lokalne samouprave Brčko Distrikta, pod suverenitetom Bosne i Hercegovine.

Sjedište SBD je grad Brčko koji je smješten u sjeverozapadnoj Bosni. 

Skupština Brčko distrikta