Twinning projekat organizirao i održao radionice na temu prenošenja pravne stečevine EU za parlamente u BiH

Za osoblje sva četiri parlamenta u BiH organiziran je niz radionica o primjerima iz prakse u oblasti prijenosa pravne stečevine Evropske unije u domaće zakonodavstvo. Organizirane su četiri radionice, i to: od 7. do 10. oktobra 2019. godine, od 10 do 13. decembra 2019. godine, od 17 do 20. februara 2020. godine te od 23. do 26. novembra 2020. godine. Tri radionice organizirane su u Parlamentarnoj skupštini BiH i u Narodnoj skupštini RS za učesnike iz svih parlamenata u BiH, dok je posljednja radionica održana putem Webex platforme zbog situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19.

Radionice su organizirane i održane u saradnji s parlamentima korisnicima Projekta. Partneri su odabrali konkretno polje koje je predmet usklađivanja zakonodavstva. Eksperti iz zemalja članica EU, vrsni poznavaoci odabranih oblasti, su učesnicima radionice predstavili iskustvo usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. 
Imajući na umu da proces pristupanja EU zahtijeva usklađivanje velikog broja zakona u BiH s pravnom stečevinom EU, teme koje su odabrane za ove radionice vezane su za oblasti od ključne važnosti, kao što je upravljanje vodama i otpadom, zagađenje zraka, hemikalije, zaštita potrošača, javno zdravlje, poljoprivreda i ruralni razvoj, sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Pozvani su timovi eksperata iz konkretnih oblasti koji rade u nadležnim institucijama zemlje članice EU, čime se osiguralo da se učesnicima radionice pruži najviši stepen stručnosti.
 


U okviru četiri navedene radionice, timovi eksperata iz Slovačke, Hrvatske, Mađarske i Češke Republike predstavili su četiri različita pristupa konkretnim oblastima usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te prisutne upoznali s iskustvima iz svojih zemalja.
S obzirom na to da su radionice interaktivne prirode, učesnici su postavljali dosta pitanja koja su potaknula raspravu, nakon čega su uslijedile završne riječi eksperata.